اقدامات لازم جهت انجام جراحی چاقی

اقدامات لازم جهت انجام جراحی چاقی


1- ویزیت و معاینه توسط جراح چاقی

2-مشاوره با پزشک دوره دیده چاقی

3-انجام کامل آزمایشات و سونوگرافی و آندوسکوپی و مشاوره های پزشکی لازم

4-بررسی کامل ازمایشات و مشاوره ها توسط جراح چاقی و تعیین نوع عمل و نوبت عمل

5-انجام عمل جراحی در بیمارستان

6-پیگیری و مراقبت منظم بعد از عمل جراحی