جراحی های چاقی

درمان چاقی شامل تغییر در شیوه زندگی، رژیم درمانی و ورزش میباشد. داروها در حال حاضر نقش زیادی ندارند وداروهایی که مورد تایید سازمان های علمی جهان باشند بسیار اندک بوده وداروهایی که در ماهواره ها و فضاهای مجازی و برخی از مراکز تبلیغ می شوند  اغلب دارای عوارض ناشناخته میباشند که بایستی از مصرف آنها جدأ خودداری کرد.

جراحی آخرین گزینه برای درمان چاقی میباشد.

در بیمارانی که دارای چاقی شدید بوده و به روش های متعارف جواب نداده باشند جراحی میتواند گزینه ی مناسب باشد.

روش اسلیو

در این روش که به روش لاپاراسکوپی انجام می‌شود، حدود 80 در صد معده در طول انحنای بزرگ تا نزدیک

محل اتصالش به مری توسط (استاپلر یا منگنه ) جدا شده و از بدن خارج

می‌گردد و باقی مانده معده بصورت لوله باقی می‌ماند و بنابر این ظرفیت پذیرش غذا نیز بصورت چشمگیری کاهش می‌یابد. از طرفی با توجه به ترشح هورمون تحریک کننده اشتها به

نام گرلین از قسمتی از معده که از بدن خارج می‌شود. این افراد بعد از عمل اشتهای کمتری نیز برای خوردن غذا دارند.

 

 

 

روش بایپس

در این روش دو هدف مد نظر است ، هدف اول اینکه فرد غذای کمتری میل کند و هدف دوم اینکه مواد غذایی کمتر جذب شود . در این روش دو عمل جراحی ، یک جا روی بیمار انجام می شود.
ابتدا معده را با دوختن به دو ناحیه تقسیم کرده و قسمت کوچکتر که معمولا حجمی معادل 5 تا 10 درصد کل معده را دارد ، مسئولیت نگهداری غذا را به عهده می گیرد . در این روش هیچ قسمتی از معده جدا نمی شود و قسمت بزرگتر معده کماکان به ترشح آنزیم های معمول می پردازد ولی غذا وارد این قسمت نمی شود .سپس یک قسمت از روده را به معده ی کوچکتر متصل می کنند . در این عمل قسمتی از روده که در جذب نقش مهمتری دارد از مسیر خارج می شود .
بالطبع فرد خیلی سریعتر از قبل احساس پر شدن معده و سیری خواهد داشت و در ضمن مواد غذایی کمتری نیز جذب می شود .
در این روش ، بیماران ، 80 تا 100 درصد اضافه وزن خود را از دست خواهند داد.