درباره ما

درباره ما


بیمارستان ایرانمهر یک بیمارستان عمومی است که در سال ۱۳۵۴ تأسیس شده است. محل این بیمارستان درتهران در ضلع شرقی خیابان شریعتی دوراهی قلهک می باشد. این بیمارستان بصورت خصوصی اداره می شود و طرف قرارداد بسیاری از سازمانهای بیمه کننده می باشد

از ابتدای تأسیس همراه با تحولات علمی و تکنیکی در رشته های مختلف پزشکی سطح ارایه خدمات به بییماران در این مرکز بصورت مستمرارتقاء یافته است. پزشکان ، کادر پرستاری و مدریت بیمارستان تمام تلاش خود را به کار میگیرد تا در ضمن حفظ شأن و احترام بیماران خدمات درمانی را در حد بهترین استانداردهای جهانی به آنان ارایه کنند