در چه کسانی جراحی چاقی توصیه می گردد؟

در چه کسانی جراحی چاقی توصیه می گردد؟


افرادی که می خواهند به روش جراحی چاقی درمان شوند بایستی شرایط ذیل راداشته باشند:

  1. روشهای غیر جراحی شامل تغذیه و ورزش را امتحان کرده باشند و درمان به شکست منجر شده باشد.
  2. متعهد به پیگیری ها و دستورات پس از عمل باشند مثلا اگر کسی بعد از عمل نمیتواند مراجعه به پزشک داشته باشد نباید تحت عمل جراحی قرار گیرد.
  3. افراد BMI بالای 40 بدون عوارض چاقی.
  4. افراد BMI بالای 35با عوارض مربوط به چاقی.
  5. افراد BMI 35-30 با دیابت وسندرم متابولیک.
  6. اعتیاد فعال نداشته باشد.
  7. شرایط بی هوشی وجراحی را بتواند تحمل کند.

اغلب بیماران اولین سوالی که میپرسند این است که کدام جراحی برای من بهتر است و یا بهترین نوع جراحی چاقی کدام است ؟ در جواب باید گفته شود اولا هیچ روشی در حال حاضر روش مطلق نمیباشد و نمیتوان برای تمام بیماران از یک روش استفاده نمود .

ثانیا تیم جراحی بایستی توانایی انجام همه انواع جراحی های چاقی را داشته باشند و بیماران را بر اساس شرایط تغذیه ای ، سابقه بیماری های فعلی و قبلی و وضعیت معده بر اساس آندوسکوپی برای انتخاب نوع عمل راهنمایی کنند.