علت ایجاد چاقی

علت ایجاد چاقی


نقش ژنتیک در ایجاد چاقی کاملا روشن وثابت شده است.ولی عوامل محیطی که در سالهای اخیر در جوامع ایجاد شده است در افرادی که زمینه ژنتیکی چاقی دارند باعث چاقی های شدید می گردد.

اصولا برای ثابت ماندن وزن لازم است میزان دریافت انرژی با میزان مصرف آن مساوی باشد.

در افرادی که دچار چاقی و اضافه وزن می شوند دریافت انرژی (خوردن غذاهای با کالری بالا) بیشتر از مصرف آن (کم تحرکی)میباشد.شیوه ی زندگی نامناسب از مهمترین علل چاقی میباشد وبرای درمان چاقی باید به شیوه صحیح زندگی یعنی داشتن فعالیت فیزیکی مناسب و استفاده از مواد غذایی مناسب ونحوه صحیح غذا خوردن برگشت وگرنه هرگونه اقدامی در نهایت به شکست می انجامد.