تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ تعداد بازدید : 206

سنگ صفرا پس از جراحي چاقي

.

ارتباط با پزشک مشاور
نام وارد شده نباید کمتر از 2 کاراکتر باشد فیلد نام الزامی است شماره تلفن الزامی است شماره تلفن اشتباه است
ارائه شده توسط تیم digigoez